รับมอบธารน้ำใจ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.30 น.
นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ รับมอบธารน้ำใจ จากกลุ่มไตรอุทิศ โดย คุณชัช ชัยมงคล มอบน้ำดื่มตราสิงห์ 100 แพ็ค ให้ที่ศูนย์พักคอย พร้อมเงินบริจาคเพื่อบริหารงาน ณ ศูนย์พักคอย อบต.บ้านใหม่ ขอขอบคุณในน้ำใจเพื่อคนบ้านใหม่ ณ ที่นี้ค่ะ
Visitors: 27,943