รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

อบต.บ้านใหม่ จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่
โดยมีวิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา มาร่วมให้ความรู้ 
เมื่อวันศุกร์ที่  10 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

Visitors: 81,280