ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่


  • crop-1557935816281.jpg
    อบต.บ้านใหม่ จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ โดยมีวิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา มาร่วมให้ความรู้ ...

  • overdose05012018_mean04.jpg
    กฎหมายควรรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

Visitors: 37,286