ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.บ้านใหม่

ภารกิจหน้าที่ของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

Visitors: 79,518