ประกาศ/คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศ/คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1470/2564 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 64 เรื่อง การบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม และสถานที่กักกัน (Camp Quarantine)
คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1461/2564 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 64 เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 38) ปิดแคมป์ที่พักคนงาน

คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1424/2564 ลงวันที่   2 มิ.ย. 64 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 37) 

คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1309/2564 ลงวันที่ 20 พ.ค. 64 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 36)
คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1153/2564 ลงวันที่ 3 พ.ค. 64   เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 35)
คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1130/2564 ลงวันที่ 30 เม.ย. 64 เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 34)
 
Visitors: 31,365