ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  ประจำปี พ.ศ.2564 

Visitors: 71,150