ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาน 2567

   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าวัดจันทร์ หมู่ที่ 5 ฝั่งตะวันออก ตำบลบ้านใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)

   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานจอดรถเอนกประสงคบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ฝั่งตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

  ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายวิชญะ ไตรพิชญ์ หมู๋ที่ 8 ฝั่งตะวันออก ตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนกรวดรอง ทรายกรอง พร้อมซ่อมแซมก้างปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  ประจำปี พ.ศ.2564 

Visitors: 79,515