แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

แจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Visitors: 81,282