สถานที่สำคัญ

สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ราชการ และสถานที่สำคัญทางศาสนา
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Visitors: 81,280