ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ช่องทางนี้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Visitors: 81,280