ประกาศ / ข่าวสารงานบุคคล

ประกาศ /ข่าวสารงานบุคคล 

  • การสรรหา 
  • รับโอน (ย้าย) 
  • รับสมัครพนักงาน  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  

Visitors: 81,280