โครงการมหกรรมสุขภาพ

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

 

       การสร้างสุขภาพถือเป็นกลยุทธ์ทางสุขภาพที่กำลังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านใหม่จึงเล็งเห็นว่าการส่งเสริมกิจกรรม "โครงการมหกรรมสุขภาพ" จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้มีทักษะในการดูแลตนเอง สามารถป้องกันความเสี่ยงและส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


>>>โครงการมหกรรมสุขภาพ ปี 64 <<<
Visitors: 38,703