ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินพร้อมปรับปรุงโรงสูบน้ำดิบ หมู่ที่ 3 (ฝั่งตะวันตก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (E-bidding)

 

 

 

Visitors: 20,722