โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และร่วมกับจิตอาสา ชาวตำบลบ้านใหม่ ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย

Visitors: 20,035