กิจกรรมสร้างความสามัคคีให้กับกลุ่มสตรี

อบต.บ้านใหม่ จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีให้กับกลุ่มสตรีตำบลบ้านใหม่ ระหว่างการศึกษาดูงาน ณ จ.จันทบุรี 

Visitors: 17,685