กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสนองพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อบต.บ้านใหม่ ร่วมกับอำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสนองพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Visitors: 18,446