พิธีเปิด โครงการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ลงแม่น้ำเจ้าพระยา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.  นายคำรณ ทานธรรม นายก อบต.บ้านใหม่ นำคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่ ให้การต้อนรับ  นางสาวพเยาว์  รื่นพืชน์ ปลัดอาวุโส อำเภอพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา ในการทำพิธีเปิด โครงการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ลงแม่น้ำเจ้าพระยา ณ บริเวณ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ จำนวน 800,000 ตัว โดยมี เจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง ประมงจังหวัด ประมงอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน

Visitors: 17,684