กิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อบต.บ้านใหม่ จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ โดยมีวิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา มาร่วมให้ความรู้  เมื่อวันศุกร์ที่  10 พฤษภาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

Visitors: 17,685