กิจกรรมโครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ

อบต.บ้านใหม่ จัดกิจกรรมโครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ โดยมีเยาวชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณวัดเกตุ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่

Visitors: 18,447