พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต.บ้านใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Visitors: 22,507