ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ภายในตำบลบ้านใหม่

         ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการป้ายประชาสัมพันธ์    ภายในตำบลบ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอ  พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Visitors: 20,722