ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 4

             ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน    ผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอ  พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Visitors: 20,725