ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 ฝั่งตะวันตก

           ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 ฝั่งตะวันตก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Visitors: 20,724