ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการถมดินเพื่อเป็นสนามออกกำลังกายลานกีฬาเอนกประสงค์กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ หมู่ที่ 3 ฝั่งตะวันออก

           ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการถมดินเพื่อเป็นสนามออกกำลังกายลานกีฬาเอนกประสงค์กิจกรรมนันทนาการ ต่าง ๆ หมู่ที่ 3 ฝั่งตะวันออก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Visitors: 19,999