ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจร หมู่ที่ 4

        ประสัมพันธ์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจร หมู่ที่ 4     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Visitors: 20,722