ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในตำบลบ้านใหม่

          ประสัมพันธ์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์          ภายในตำบลบ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Visitors: 21,553