ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร
วัตถุดิบที่ใช้
สมุนไพรไทย
สถานที่จำหน่าย
กลุ่มกาญจนาสมุนไพรไทย
9/2 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ติดต่อ : คุณกาญจนา อิศรพันธ์
โทร : 08 9104 3057 , 035 383867

Visitors: 17,684