ผลิตภัณฑ์แกะสลักไม้

ผลิตภัณฑ์ (Product) แกะสลักไม้
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ แกะสลักไม้เป็นชิ้น เช่น โต๊ะหมู่บูชา บานประตู หน้าต่าง พวงกุญแจวัตถุดิบที่ใช้ ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้สัก ไม้ยางพารา ไม้แดง ไม้จำปา

Visitors: 20,035