ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่

ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำไม้ไผ่มาจักสาน ให้เป็นของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะแกรง ตะกร้า เสื่อลำแพน

Visitors: 17,684