สถานที่สำคัญ

สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ราชการ และสถานที่สำคัญทางศาสนา

ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. วัดเกตุ

 

2. วัดบำรุงธรรม

 

 

 

 

 

Visitors: 17,178