สถานที่สำคัญ

สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ราชการ และสถานที่สำคัญทางศาสนาของ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Visitors: 8,560