ติดต่อ อบต.

  สถานที่ติดต่อ :       ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
                                  หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
                                  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1300
                   โทร :      0-3539-8327

 

 
Visitors: 8,562