ติดต่อหน่วยงาน

  สถานที่ติดต่อ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
                      หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
                      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1300
      โทรศัพท์ :      0-3539-8327
       โทรสาร :      0-3539-8327

 

 
Visitors: 19,999