ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

 

           ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ฝั่งตะวันตก ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

- บัญชีแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

- ปร.4

- ปร.5


 

 

Visitors: 21,553