ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.   
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 

Visitors: 43,600