ปภ.จว.มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ  โดมวัดบำรุงธรรม 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่รับมอบถุงยังชีพจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ปภ.) จำนวน 1,411 ถุง  เพื่อดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชนตำบลบ้านใหม่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2565  นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา ตัวแทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมมอบ โดยนายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร และแพทย์ประจำตำบล ได้เป็นตัวแทนร่วมแจกจ่ายถุงยังชีพของหน่วยงานดังกล่าวให้กับประชาชนในพื้นที่

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ  โดมวัดบำรุงธรรม 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่รับมอบถุงยังชีพจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ปภ.) จำนวน 1,411 ถุง  เพื่อดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชนตำบลบ้านใหม่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2565  นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา ตัวแทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมมอบ โดยนายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร และแพทย์ประจำตำบล ได้เป็นตัวแทนร่วมแจกจ่ายถุงยังชีพของหน่วยงานดังกล่าวให้กับประชาชนในพื้นที่

Visitors: 43,597