ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.บ้านใหม่ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 2/2564
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
Visitors: 38,703