ประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศเพื่อการคุัมครองเด็ก Child Protection Information System (CPIS)

ศูนย์คุ้มครองเด็กตำบลบ้านใหม่ พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย ประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศเพื่อการคุัมครองเด็ก Child Protection Information System (CPIS) "มีทุกข์ พบปัญหา โทรมาที่ 1300 สายด่วน พม."

Visitors: 25,420