ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักประปา หมู่ที่ 3

        ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักประปา หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Visitors: 21,558