ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงภายในตำบลบ้านใหม่

        ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงภายในตำบลบ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Visitors: 17,684