สำนักปลัด

 

 นางเปรมจิตร ศรียมก 

นักพัฒนาชุมชน

(รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่)

 

Visitors: 17,685