สำนักปลัด

สำนักปลัด

 

 นางเปรมจิตร ศรียมก 

นักพัฒนาชุมชน

(รักษาการหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่)

 

Visitors: 9,547